تولید میلگرد برنجی مهان شمش

تولید میله های کشش میلگرد از سایز 16 گرد تا 27 بصورت کشش
میلگرد , میلگرد برنجی , میلگرد شش پر برنجی , میلگرد شش ضلعی برنجی , میله اکستروژن ,
مشاهده آگهی: تولید میلگرد برنجی مهان شمش


*جهت مشاهده متن اصلی روی عنوان قرمز کلیک نمایید*

تولید میلگرد برنجی مهان شمش

تولید میله های کشش میلگرد از سایز 16 گرد تا 27 بصورت کشش
میلگرد , میلگرد برنجی , میلگرد شش پر برنجی , میلگرد شش ضلعی برنجی , میله اکستروژن ,
مشاهده آگهی: تولید میلگرد برنجی مهان شمش

*جهت مشاهده متن اصلی روی عنوان قرمز کلیک نمایید*